ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 26 września 2019 roku.
3. Omówienie pisma złożonego przez pracowników GZMK sp. z o.o. w sprawie sytuacji finansowej spółki.
4. Sprawy różne, wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada