ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.11.2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 14 listopada 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu gruntu / projekt nr 160.2019 /
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu stanowiska garażowego / projekt nr 161.2019 / 
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy na dzierżawę gruntu / projekt nr 163.2019 / 
6. Sprawy różne, wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodniczący Komisji
               
Eugeniusz Kubica