ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 12 listopada 2019 r.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni  /projekt nr. 162.2019/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski