ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Omówienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
3. Sprawy różne, wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący  Komisji
Dawid Szczepanik