ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 25 listopada 2019 roku.
3. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok
   /projekt nr 168.2019/.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 169.2019/.
5. Sprawy różne, wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada