ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 26 listopada 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr.168.2019/
4.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr.169.2019/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski