ZAWIADOMIENIE


 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.12.2019 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr 168.2019/.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia  /projekt nr 169.2019/.
4. Sprawy różne, wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica