ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  9 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 19 listopada 2019r.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia  /projekt nr.169.2019/
4. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr.168.2019/
5. Sprawy różne, wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska