ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 9 grudnia 2019r.
3.Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 11 grudnia 2019r.
4.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr.168.2019/
5.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia  /projekt nr.169.2019/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska