ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 11 grudnia 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr 168.2019/
4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 169.2019/
5. Sprawy różne, wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
          
Barbara Otrociuk