ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 02 grudnia 2019 r.
3. Omówienie projektu Statutu wraz z naniesieniem proponowanych zmian.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
5. Omówienie projektu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dawid Szczepanik