ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 16 grudnia 2019r.
3.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
4.Omówienie projektu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska