ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.01.2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Omówienie spraw związanych z kontrolą otwartego kąpieliska w Bogatyni.
3. Omówienie wystąpienia radnego Krzysztofa Peremickiego dotyczącego korekty do projektu budżetu na rok 2020.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
5. Omówienie projektu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020. 
6. Sprawy różne, wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Zbigniew Szatkowski