ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 2  grudnia 2019 roku.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
4. Omówienie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
5. Omówienie planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.
6. Omówienie skargi p. Marianny Gąsiorowskiej na Burmistrza Wojciecha Błasiaka.
7. Sprawy różne, wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada