ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.01.2020 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 10 stycznia 2020 r.
3. Omówienie polityki mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bogatyni sp. z o.o. - wizja i plan rozwoju.
4. Sprawy różne, wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica