ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 8.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 13 stycznia 2020r.
3.Omówienie aktualnej sytuacji Szpitala Gminnego w Bogatyni.
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska