ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.01.2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Omówienie sytuacji finansowej Gminy Bogatynia – dotyczy przeznaczenia środków na zadanie: bezpieczeństwo publiczne w zakresie monitoringu miejskiego oraz zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Szpitala Gminnego.
3. Sprawy różne, wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica