ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.01.2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 4.12.2019 r., 11.12.2019 r., 18.12.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 10.01.2020 r.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
5. Omówienie wyników kontroli otwartego kąpieliska w Bogatyni.
6. Sprawy różne, wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
               
Zbigniew Szatkowski