W sprawie:
zmiany uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/109/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego...

Data uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/182/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-20