W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowegoData uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/193/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego