W sprawie:
wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku


Data uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/194/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego