W sprawie:
zmiany Uchwały Nr L/432/17 Rady Miejskiej Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Georgija Dymitrowa na Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bogatyni

Data uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/196/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego