W sprawie:
sprawie zmiany uchwały Nr XIX/108/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania

Data uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/198/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-20