W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXIX/169/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy


Data uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/197/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-20