ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.02.2020 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 27.01.2020 r.
3. Zapoznanie się członków komisji rewizyjnej z wynikami finansowymi i dokumentami dotyczącymi budowy otwartego kąpieliska w Bogatyni.
4. Omówienie sprawozdania z działalności komisja za 2019 rok.
5. Sprawy różne, wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
               
Zbigniew Szatkowski