ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 27 stycznia 2020 r.
3.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2019/2020 /projekt nr.218.2020/
4.Wniosek nr DSS.300.13598.2019.GK dotyczący podjęcia decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Panu A.G.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk