ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.03.2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 34 z dnia 03 marca 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 220.2020/
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu / projekt nr 223.2020/
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego / projekt nr 224 .2020/
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego /projekt nr 226.2020/
7. Sprawy różne, wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica