W sprawie:
wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
XXXIV/208/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego