W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2019/2020


Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
XXXIV/209/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego