W sprawie:
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bogatynia zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Bogatynia realizacji zadania pn. "Utrzymanie odcinków dróg wojewódzkich nr 352 w km od 26+866 do km 35+388 i 354 w km 8

Data uchwały:
2020-04-09

Numer uchwały:
XXXVI/213/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia