ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku.
4.Wybór przewodniczącego komisji.
5.Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
6.Sprawy bieżące.
7.Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
               
Jakub Biniasz