W sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/217/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia