W sprawie:
wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego


Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/219/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia