W sprawie:
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/221/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego