W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku

Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/238/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego