W sprawie:
w sprawie ustalenia statutu Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni

Data uchwały:
2020-05-20

Numer uchwały:
XXXIX/242/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego