ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 czerwca 2020 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 4 lutego 2020 roku.
3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.
4. Sprawy różne, wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada