ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.06.2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 37 z dnia 01 czerwca 2020 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 03 czerwca 2020 r.
4. Wniosek SM/0463/20 z dnia 19.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany wysokości premii uznaniowej określonej w Regulaminie Wynagradzania Straży Miejskiej.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019” /projekt nr 269.2020/.
6. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 268.2020/.
7. Informacja na temat działalności MZGK oraz sprawozdań finansowych za rok 2019.
8. Omówienie odpowiedzi na wniosek w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ankiety w sprawie dopłat do wody dla mieszkańców.
9. Omówienie pisma w sprawie wykonania zadania dot. remontu sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni na ul. Wspólnej w Bogatyni.
10. Sprawy różne, wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica