ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 30 z dnia 2 marca 2020 r.
3.Przyjęcie protokołu nr 31 z dnia 3 czerwca 2020 r.
4.Wniosek nr IN.7146.2.2020.SD z dnia 24.02.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty zalęgłości czynszowych Pani K.O.
5.Wniosek SM/0463/20 z dnia 19.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany wysokości premii uznaniowej określonej w Regulaminie Wynagradzania Straży Miejskiej.
6.Informacja nt. działalności MZGK oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk