ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 w sali ślubów USC Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 19.05.2020 r.
3. Omówienie protokołu z kontroli zadania inwestycyjnego pn „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Krystian Bajsarowicz