ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01.07.2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Spotkanie z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Miasta i Gminy Bogatynia na temat udziału przedsiębiorstw w rozwoju Gminy.
3. Sprawy różne, wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
                
Eugeniusz Kubica