W sprawie:
przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2020"

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XL/244/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia