W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zmienionej

Data uchwały:
2020-06-19

Numer uchwały:
XL/249/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia