W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Data uchwały:
2020-07-09

Numer uchwały:
XLI/252/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2020 roku