W sprawie:
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Data uchwały:
2020-07-09

Numer uchwały:
XLI/257/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia