ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Rozpoczęcie kontroli z zakresu dochodów z podatków i opłat lokalnych.
3.Rozpoczęcie kontroli z zakresu dochodów ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.
4.Rozpoczęcie kontroli z zakresu wpływów poprawy systemu informatycznego urzędu i uszczelnienie systemu podatkowego na wielkość zrealizowanych dochodów.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                
Krystian Bajsarowicz