ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Bogatyni za rok 2019 /projekt nr. 286.2020/
3.Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2019 rok
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada