ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 32 z dnia 23 czerwca 2020 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2019 /projekt nr. 286.2020/
4.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2020/2021 /projekt nr 281.2020/
5.Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2019 rok
6.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 289.2020/
7.Wniosek nr IN.7146.9.2020.SD z dnia 22.06.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani M.B.
8.Wniosek nr IN.7146.8.2020.SD z dnia 15.06.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji umorzenia zaległości czynszowych lokatorowi Panu T.T.
9.Wniosek nr IN.7146.11.2020.SD z dnia 07.07.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani K.K.
10.Wniosek nr IN.7146.12.2020.SD z dnia 08.07.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty zaległości czynszowych Panu W.K.
11.Wniosek nr IN.7146.13.2020.SD z dnia 08.07.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pani I.D.
12.Wniosek nr IN.6840.14.2020.EP z dnia 06.07.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji rozłożenia na raty udzielonej bonifikaty Państwu W.M.M.
13.Sprawy różne, wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji

Barbara Otrociuk