ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 39 z dnia 15 czerwca 2020 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 40 z dnia 1 lipca 2020 r.
4. Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2019 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 282.2020/.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 283.2020/.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 284.2020/.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/338/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 285.2020/.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 287.2020/.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 288.2020/.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2019 /projekt nr 286.2020/.
12. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 27 w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bogatyni /znak: IR.0003.5.2020.SZ/.
13. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 37 w sprawie skatalogowania wszystkich złożonych wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego /znak: IN.6724.8.2020.MW/KS/.
14. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 40 w sprawie wyasygnowania dodatkowych środków na zakup abonamentu telefonicznego do obsługi fotopułapek /znak: GF.0003.2.2020.MN/.
15. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 41 w sprawie uruchomienia komunikacji miejskiej z dojazdem do cmentarza komunalnego w Bogatyni /znak: RI.0003.1.2020.AT/.
16. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 33 w sprawie przedstawienia koncepcji związanej z umiejscowieniem docelowym targowiska w Bogatyni /znak: IR.0003.7.2020.JZ/.
17. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 42 w sprawie przywrócenia zasilania w energię elektryczną i wodę ROD „Jarzębinka” w Bogatyni /znak: IR.0003.8.2020.CzB/.
18. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 36 w sprawie uprzątnięcia i zagospodarowania terenu Zalewu w Bogatyni /znak: IO.7021.62.2020.MŻ/.
19. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 34 w sprawie wymiany starej betonowej kostki o oraz odprowadzenie wody przy garażach na ul. Zamoyskiego za budynkiem nr 30 /znak: IR.0003.10.2020.JZ/.
20. Sprawy różne, wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica