ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 16 z posiedzenia komisji w dniu 16 czerwca 2020 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2019 /projekt nr. 286.2020/
4.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2020/2021 /projekt nr 281.2020/
5.Sprawozdanie finansowe i opisowe za 2019 rok
6.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Ne XXXIX/243/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród za specjalnego funduszu nagród /projekt nr 290.2020/
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski